Indlæg delt med "Forældregruppen til børn med handicap i København"

Skitsering af sagsforløb, vedrørende kompensation for tabt arbejdsfortjeneste  

26/6-2012: Ansøgning om kompensation for tabt arbejdsfortjeneste (har to drenge med bl.a Aspergers og ADHD)

10/7-2012: Anmodning fra Handicapcenter København (HCK) om arbejdsgiveraccept (Kan ikke efterkommes, da jeg ikke arbejder i de timer jeg søger kompensation for) 

1/8-2012: Modtager 17 spørgsmål fra HCK vedrørende uddybelse af drengenes behov. Bliver samtidig ringet op af en socialrådgiver, der anmoder om besvarelse via mail, så sagsbehandlingen kan afsluttes hurtigst muligt.

6/8-2012: Svar på de 17 uddybende spørgsmål sendes til HCK. 

11/9-2012: Afgørelse i sagen. Der gives samlet afslag på ansøgning.

-Det medgives at X mest hensigtsmæssigt passes i hjemmet af mig.

-Det anses ikke for hensigtsmæssigt at Y passes i hjemmet af mig.

-Afslag begrundes i manglende dokumentation for indtægtstab. En dokumentation jeg ikke er blevet bedt om at indsende.

13/9-2012: Jeg indsender klage over afgørelsen.

15/10-2012: Jeg klager over, at jeg ikke har modtaget svar eller orientering vedrørende klagen indenfor de lovede 4 uger.

25/10-2012: Modtager svar fra HCK med beklagelse og forventet afgørelse inden udgangen af uge 45, 2012 (dvs senest 9/11-12). HCK angiver at de ønsker at behandle denne klage samtidig med en klage vi har indsendt vedrørende afslag på merudgiftsydelse.

6/11-2012: Jeg indsender forespørgsel til sagsbehandlingen idet jeg endnu ikke er blevet bedt om dokumentation for mit indtægtstab. 

9/11-2012: Der træffes ikke afgørelse i sagen som lovet. Jeg modtager derimod en høring vedrørende oplysninger, som HCK har indhentet fra min læge. 

9/11-2012: Indsender partshøring samt kritik af sagsbehandlingen.

12/11-2012: Modtager orientering om forlænget sagsbehandlingstid. Ansøgning forventes færdigbehandlet uge 50, 2012 (dvs senest 14/12-12). 

16/11-2012: Modtager svar på kritik af sagsbehandlingen samt orientering om, og beklagelse af, sagsbehandlingen, fra socialfaglig specialist, HCK . 

19/11-2012: Indsender spørgsmål til orienteringen om sagsbehandlingen.

19/11-2012: Kontaktes telefonisk af føromtalte socialfaglige specialist. Han angiver, at så snart HCK har fået de manglende oplysninger om vores søns trivsel fra hans skole, vil sagen kunne afgøres. Han mener, at jeg kan forvente, at dette ville ske tidligere end uge 50, men det kunne han ikke love med sikkerhed.  

11/12-2012: Kontaktes telefonisk af samme socialfaglig specialist, der på vegne af en jurist orienterer os om, at der fortsat mangler oplysninger fra Behandlingsskolen vedrørende vores ene søn, hvorfor vores sag alligevel ikke kan afsluttes uge 50. Han nævner, at såfremt oplysningerne tilvejebringes hurtigt, burde det være muligt at komme med afgørelse i sagen senest 21 december 2012. 

Uge 50: Vi kontakter skolepsykolog på Behandlingsskolen. Hun tager telefonisk kontakt til HCK, og får givet de supplerende oplysninger vedrørende vores ene søn, som de har bedt om.  

18/12-2012: Jeg indsender forespørgsel til HCK om hvorvidt vi kan forvente svar senest 21 dec.

21/12-2012: Kontaktes telefonisk af HCK, der oplyser, at HCK nu mangler nye oplysninger vedrørende vores anden søn, hvorfor de ikke kan færdigbehandle sagen, førend disse oplysninger er modtaget. Det er første gang vi hører, at de ønsker nye oplysninger på ham. 

21/12-2012: Indsender undren over den foreløbige sagsbehandling til HCK.

3/1-2013: Modtager bekræftelse fra HCK på modtagelse af ”Undren”.

10/1-2013: Indsender rykker på vores verserende sager i HCK.

11/1-2013: Modtager bekræftelse fra HCK på modtagelse af vores ”rykker”.

14/1-2013: Indsender klage over sagsbehandlingen med orientering om kopi sendt til Borgerrådgivningen.

16/1-2013: Modtager mail hvori HCK skriver, at sagen vil blive behandlet straks efter de modtager manglende oplysninger fra Behandlingsskolen. 

11/2-2013: Får medhold i klagen og bevilges kompensation for tabt arbejdsfortjeneste, 15 timer om ugen.

12/2-2013: Modtager en fyldestgørende redegørelse om vores sagsbehandlingsforløb af HCK, foranlediget af vores orientering om forløbet til Borgerrådgivningen. 

28/2-2013: Der er desværre ikke gået penge ind på kontoen til dækning af tabt arbejdsfortjeneste. Jeg kontakter HCK, der oplyser, at pågældende medarbejder, der står for udbetalinger er syg (??!!), men at vi kan forvente at pengene går ind på kontoen indenfor 10 dage (det gjorde de). Sådan, 7 måneder og 3 uger tog det at få en afgørelse. Jeg brugte timevis hver uge på at forholde mig til forløbet, så at sige ”holde HCK i ørerne”, da vores tidligere ansøgning om merudgiftsydelse i første omgang var 11 måneder undervejs.

Log ind for at skrive kommentarer

HandicapPortal.dk

HandicapBarn.dk

HandicapForhold.dk

Ferie-Fritid

Nyhedsmail

Tilmeld vores e-mail Nyhedsbrev for at få øjeblikkelig opdatering når som helst

mod_eprivacy

EU e-Privacy Directive

This website uses cookies to manage authentication, navigation, and other functions. By using our website, you agree that we can place these types of cookies on your device.

View e-Privacy Directive Documents

You have declined cookies. This decision can be reversed.

You have allowed cookies to be placed on your computer. This decision can be reversed.