Psykofarmaka- og forsikrings-interesser bag børne-folke-undersøgelse!

Nedenstående blogindlæg er indsendt til redaktionen på HandicapBarn.dk - brugeren ønsker at være anonym, men redaktionen kender pågældendes identitet. Indlægget står for brugerens egen regning.

 

Bestyrelsesformand i TrygFonden, Jørgen Huno Rasmussen, åbnede den 29. august TrygFondens nye Børneforskningscenter, og manden er også formand i LundbeckFonden! Lundbeck producerer psykofarmaka. 

Hvad vil en mand fra LundbeckFonden og fra TrygFonden med et Børneforskningscenter? Hjælpe børn ELLER profitmaximere for Lundbeck og TrygFonden? Både TrygFonden og LundbeckFonden støtter psykiaterne på Forskningsklinikken for funktionelle lidelser (FFL), med kæmpe beløb og gratis medicin. 

Sundhedsstyrelsen bakker 100 % op om FFLs ideer og diagnoser, den har endda givet FFL lov til at bruge ikke-WHO-godkendte diagnoser, som psykiaterne selv har opfundet, hvis de bare gør det samvittighedsfuldt. Sundhedsstyrelsen og landets kommuner er glade for FFL, for psykiaterne på klinikken lover at gøre folk med kroniske sygdomme raske. Så kommunerne sender fysisk syge til psykiaterne på FFL. Der findes dog ingen bevis for, at folk med f.eks. smerter bliver raske af mindfulness og psykofarmaka, så ’behandlingen’ må anses for at være et forsøg. 

Men TrygForsikring tjener på, at folk får den psykiatriske diagnose: funktionelle lidelser, for så kan de ikke få sygeforsikringer eller skadeserstatninger udbetalt, for de gives kun sjældent til psykiske lidelser. Kommunerne, Sundhedsstyrelsen, FFL, TrygFonden og Lundbeck er således ’nære venner’, og det vil ikke være noget problem for FFL at få tilladelse af Sundhedsstyrelsen til at få udleveret det betydelige materialet fra børne-folke-undersøgelsen til forskning, ganske vist i anonymiseret udgave lover kommunerne, men alle de data om børns og deres familiers helbred kan sagtens bruges i psykiaternes favør, bl.a. til at påvise hvor mange syge og potentielt syge der er i Danmark. Og er det mange, så er det et bevis på psykiatriens berettigelse, fremmarch og øgede budget og for psykiaterne på FFLs nødvendighed. 

Børn opfordres i skolen til at afgive fortrolige oplysninger om familie, sygdom og madvaner + cpr-nummer i børne-folke-undersøgelsen, Skolesundhed.dk, som er betalt af TrygFonden. Nogle skoler siger endog til børnene, at de SKAL udfylde skemaerne… 14 kommuner og 420 skoler deltager i skolesundhed.dk., så materialet bliver stort. 

Det er imidlertid ulovligt at bede børn om fortrolige oplysninger uden forældrenes samtykke…

Skolelederne bliver lokket med, at de kan se nogle kurver over, hvor godt det går ’deres børn’ i forhold til børn på andre skoler, og med at de så kan sætte bedre ind, hvis der er problemer. Og det er smart at kæde skoleundersøgelse.dk sammen med de obligatoriske sundhedstjek på skolerne, så det hele ser ud som om, at undersøgelsen er obligatorisk. 

At psykiaterne på FFL går efter børnene, ses også af nedenstående link, hvor psykiaterne på FFL vil bede børn helt ned til 8 år om at sende SMS beskeder om deres humør, symptomer og bekymringer på daglig basis (hvilket helt klart er fortrolige oplysninger) til en af deres nye undersøgelser. Selvom forældrene evt. har givet lov, så går det for tæt på børnene, som jo ikke kan vide, hvad det skal bruges til. De bliver registreret med cpr-nummer og vil få en diagnose, hvis psykiaterne mener, at de lider af psykiaternes egen selvopfundne diagnose: helbredsangst. Og hvilke følger det kan få for dem forsikringsmæssigt senere i livet, er beskrevet ovenfor.

Og hele ’set uppet’ med skolesundhed.dk. er en ganske smart, for TrygFonden skaffer data til FFL, (og egen forsikringsvirksomhed og potentielle kunder til Lundbecks lykkepiller) uden at de involverede ved noget om det. Og nej, jeg kan desværre ikke bevise, at det forholder sig sådan, men mange års granskning af ’vennernes’ adfærd har vist mig, hvordan de agerer. 

TrygFonden har f.eks. lavet et stort førtidspensionsoplæg: ”Syg men ingen diagnose”, som bygger på FFLs psykiatriske diagnose funktionelle lidelser, og Sundhedsstyrelsen og Sundhedsministeriet går også ind for det psykiatriske begreb funktionelle lidelser, endda så meget, så de har givet FFL og dermed psykiatrien, ansvaret for ME (kronisk træthedssygdommen), som, ifølge WHO, er en fysisk lidelse. 

Psykiaterne fra FFL har endda fået lov til at tvangsindlægge en meget syg Me-patient på Hammel Sygehus, og psykiaterne fra FFL har fået magt til at isolere hende fra sin familie og andre i 4 måneder nu. Klar ulovlig praksis. 

De fire er altså en fast sammentømret enhed, som hjælper hinanden, og derfor er jeg overbevist om, at skolesundhed.dk drejer sig om at få oplysninger ud af børn om danskernes sygdomme og her især om børns sygdomme. FFL har længe skrevet om børn og funktionelle lidelser, men har ikke fundet den rette tilgang før nu med skolesundhed.dk

At de overtræder alle etiske regler for god opførsel overfor børn, betyder åbenbart intet. 

Jeg har kontakt med en mor i Odense, hvis barn fik at vide af skoleledelsen, at han skulle udfylde skemaet… ikke noget med at fortælle, at det var frivilligt… og at man ikke har pligt til det, hvilket er klart ulovligt uden samtykke fra forældrene. 

Sundhedsplejersken og unge-lægen vil få adgang til materialet, så børn og forældre kan blive konfronteret med barnets oplysninger ved en konsultation. 

Og hvad hvis der sker fejl med anonymiteten? Så har FFL og TrygFonden direkte adgang til viden om potentielle patienter / klienter, som kan behandles som patienter, eller som ikke vil kunne få forsikrings-erstatninger pga. psykisk sygdom i fremtiden. 

Om Jørgen Huno Rasmussen:

http://medwatch.dk/Medicinal___Biotek/article5515402.ece
http://www.trygfonden.dk/Nyheder/2013/08/TrygFondens-Boerneforskningscenter-aebnet

Om Skolesundhed:
https://www.skolesundhed.dk/ForaeldreInformation.aspx

Se hvilke byer og skoler som er med i den ulovlige dataindsamling:
https://www.skolesundhed.dk/ElevLogin.aspx 
Phd-projekt om børn, mødre, funktionelle lidelser / helbredsangst og børne-SMS-tilbagemelding:
http://funktionellelidelser.dk/for-fagfolk-forskere/forskere/ph.d.-projekter/mette-viller-thorgaard/?searchFrom=http%3A%2F%2Ffunktionellelidelser.dk%2Fsearch%2Flocal%2F&searchQuery=børn&searchPos=0

Log ind for at skrive kommentarer

HandicapPortal.dk

HandicapBarn.dk

HandicapForhold.dk

Ferie-Fritid

Nyhedsmail

Tilmeld vores e-mail Nyhedsbrev for at få øjeblikkelig opdatering når som helst

mod_eprivacy

EU e-Privacy Directive

This website uses cookies to manage authentication, navigation, and other functions. By using our website, you agree that we can place these types of cookies on your device.

View e-Privacy Directive Documents

You have declined cookies. This decision can be reversed.

You have allowed cookies to be placed on your computer. This decision can be reversed.