Socialminister ser med bekymring på HCK's behandling af sager

Indlæg delt med "Forældregruppen til børn med handicap i København"

SVAR FRA KAREN HÆKKERUP

”Forældre med handicap i Københavns Kommune”
________________________________________________________________
Dato: 19. juni 2013

Vedrørende henvendelse af 28. april 2013

Tak for henvendelsen, som jeg modtog den 28. april 2013, hvor I skriver på vegne af en gruppe af forældre til børn med handicap i Københavns Kommune.

Jeg vil gerne starte med at sige, at det naturligvis ikke er acceptabelt, at I som familier gennem længere tid har oplevet, at det er svært at få den nødvendige hjælp fra Handicapcenter København. Det både bekymrer og berører mig, at I oplever ekstreme ventetider, brug af tvang eller forældrepålæg og manglende rådgivning og vejledning, og at I oplever, at kommunen forsøger at undgå at yde den nødvendige hjælp.

Jeg lægger derfor også vægt på, at Købehavns Kommune har tilkendegivet, at dialogen med jer som forældre har været for dårlig, og at de er gået i gang med at rette op på de kritiske forhold. Jeg vil derfor opfordre jer til at fortsætte dialogen med både ledelsen og med de valgte og ansvarlige politikere i København. Selv vil jeg stadig følge sagen i Københavns Kommune meget tæt.

Derfor har jeg også inviteret socialborgmester Mikkel Warming til en drøftelse af udfordringerne i Københavns Kommune her i denne uge.

Desuden har ministeriet bedt kommunen om en status for sagen, og hvad man fremadrettet gør for at rette op på de udfordringer, der er, bl.a. omkring dialogen med jer som forældre.

I skriver, at I ikke oplever, at det grundlæggende problem er et spørgsmål om dokumentationskrav, men i stedet at kommunen mangler den nødvendige socialfaglige tilgang til sagerne, ligesom I oplever, at helhedssynet er fraværende.

Jeg er meget enig med jer i, at et helhedsorienteret syn på baggrund af en solid socialfaglig tilgang er hele grundlaget for at kunne yde den rigtige hjælp – både konkret i forhold til jeres børn og også til familien generelt.

Samtidig vil jeg også gerne understrege, at jeg løbende ser på lovgivningen på området, og jeg er bl.a. meget opmærksom på, at der er mange kommuner, der oplever udfordringer med at administrere særligt reglerne om merudgiftsydelse. Jeg vil konkret se på mulighederne for at ændre reglerne, så bestemmelsens anvendelsesområde bliver tydeligere, og så det bliver lettere at beregne ydelsen.

Jeg sætter pris på jeres henvendelse. Det er blandt andet input fra jer, der har personlige erfaringer med området, som kan kvalificere vores arbejde med, hvordan reglerne kan indrettes på en mere hensigtsmæssig måde. Jeg håber samtidig, at kommunens håndtering af udfordringerne på området hurtigt vil føre til mærkbare forbedringer for jer som forældre både i forhold til dialog og sags-behandlingen.

Med venlig hilsen

Karen Hækkerup

Log ind for at skrive kommentarer

HandicapPortal.dk

HandicapBarn.dk

HandicapForhold.dk

Ferie-Fritid

Nyhedsmail

Tilmeld vores e-mail Nyhedsbrev for at få øjeblikkelig opdatering når som helst

mod_eprivacy

EU e-Privacy Directive

This website uses cookies to manage authentication, navigation, and other functions. By using our website, you agree that we can place these types of cookies on your device.

View e-Privacy Directive Documents

You have declined cookies. This decision can be reversed.

You have allowed cookies to be placed on your computer. This decision can be reversed.