Alt for få børn og unge er klar over, at de har rettigheder, når de bliver anbragt. Det skal et nyt materiale fra Børnerådet lave om på.

Fejl i sagsbehandlingen og manglende inddragelse har været et stort problem for anbragte børn i mange år. Fx viste en undersøgelse fra 2011, at der var fejl i helt op mod 62 pct. af de kommunale anbringelsessager. For mange betød det fx, at der ikke blev udført en ordentlig undersøgelse af børnenes situation forud for anbringelsen, og for endnu flere, at de ikke blev hørt i processen.

 

I 2011 og 2012 undersøgte Børnerådet, hvordan de anbragte børn selv oplever det at være anbragt uden for hjemmet. Den undersøgelse viste bl.a., at rigtig mange af dem intet anede om deres rettigheder, og de muligheder de har for at få hjælp.

 

Børnerådet har derfor i samarbejde med Social-, Børne- og Integrationsministeriet udviklet et helt nyt oplysningsmateriale målrettet anbragte børn og unge. Her kan de få viden om, hvilke rettigheder og muligheder for hjælp de har, når de bliver anbragt uden for hjemmet.

 

Formand for Børnerådet Per Larsen siger: Børn og unge vil gerne høres og have indflydelse på deres liv. Med det nye oplysningsmateriale får de nu muligheden for at handle og have aktiv indflydelse på deres anbringelse – det giver dem en stærkere stemme. Det er alfa og omega, at børnene får den behandling, de har krav på, og at der ikke er fejl i sagerne. Nu kan børnene også selv være med til at påpege det over for deres sagsbehandlere eller andre myndighedspersoner.

 

Helt konkret består materialet af en børnebog (læs-højt) for de 5-7-årige og to forskellige hæfter til børn og unge i aldersgrupperne 8-11 år og 12-17 år målrettet de aldersgruppernes behov. Derudover er der udviklet et hæfte til unge i eller på vej i efterværn.

 

Social-, børne og integrationsminister Annette Vilhelmsen siger: Børnerådets oplysningsmateriale er vigtigt og dækker et stort behov. Alle børn og unge skal vide, at de har ret til at have det godt, og at de kan få hjælp, hvis deres rettigheder bliver overtrådt. Det gælder ikke mindst anbragte børn og unge, som har været udsat for mange alvorlige svigt. De har et særligt behov for at opleve, at de bliver hørt og at de har rettigheder, som gælder i praksis.

 

Materialet er sendt ud til alle landets kommuner, hvor sagsbehandlerne skal give det videre til samtlige børn og unge, der er anbragt i enten familiepleje, på opholdssted, på eget værelse  eller på døgninstitution. Dermed får sagsbehandlerne også et værktøj, de kan tage udgangspunkt i, når de skal oplyse det enkelte barn om hans eller hendes rettigheder og muligheder for at få hjælp. 

Fakta om materialet

Materialet er udviklet i samarbejde med Børnerådet og Social- Børne og Integrationsministeriet. Det er testet og udviklet sammen med børn i målgruppen. Du kan finde rettighedsmaterialet her.

Socialminister Karen Hækkerup har nedsat en kommission, der skal kulegrave brugen af magt og tvang overfor anbragte børn og unge. Børnerådets formand, Per Larsen, roser ministeren for at tage initiativ til at få ryddet op på området, der er præget af vilkårlighed og procedurefejl.

De fleste børn og unge, der har været anbragt på en institution eller et opholdssted, har oplevet, at personalet bruger magt – enten på egen krop eller de har set deres kammerater blive holdt fast eller tvunget til at ligge på gulvet. Børnene oplever magtanvendelser som krænkende og som noget, der så vidt muligt bør undgås. Samtidig er der kæmpestor forskel på, hvordan magtanvendelser bliver brugt på institutioner og opholdssteder i Danmark.

Per Larsen: "Det er en god dag for anbragte børn i dag. Med ministerens initiativ kan vi nu få ryddet op på et område, hvor der sker alt for mange fejl, og hvor børn ofte føler sig komplet retsløse. En kulegravning vil kaste et klart lys over forholdene og bane vej for en kritisk debat i det faglige miljø. Det vil være til gavn for de anbragte børn og for personalet på anbringelsesstederne." 

Plejefamilierne med i fokus
Børnerådet interviewede i 2011 over 100 anbragte børn og unge. Mange af dem fortalte, at de godt kan forstå, at det kan være nødvendigt for personalet at anvende magt engang i mellem. Men børnene oplever ofte, at procedurerne ikke bliver overholdt, og at magtanvendelserne helt kunne være undgået. Den nye kommission skal bl.a. se på, om reglerne skal være klarere og lettere for personalet at forholde sig til. 

Børnerådets formand glæder sig også over, at kommissionen skal se på forholdene i plejefamilierne. I den gældende lovgivning må plejeforældre ikke anvende magt overfor deres plejebørn. 

"Den bestemmelse ønsker vi sådan set ikke at ændre, for magtanvendelse hører ikke hjemme i en familie - og heller ikke overfor børn og unge, man har i pleje. Men der er brug for en kortlægning af de dilemmaer, man ofte har i familieplejen, og dem skal vi naturligvis have diskuteret, så de anbragte børn får den bedst mulige behandling," siger Per Larsen. Han peger på, at plejefamilierne ofte står overfor store pædagogiske udfordringer, som kan føre til brud i anbringelserne. 

Børnerådet deltager i kommissionen
Børnerådet er inviteret til at deltage i kommissionen, og rådet har allerede sagt ja til ministerens invitation.

"Børnerådet kan bidrage med at få børnenes oplevelser gjort helt klare for juristerne i ministerierne, så de kan skrue reglerne ordentligt sammen fremover. Hvis magtanvendelserne skal fungere ordentligt, så skal reglerne være klare og tydelige, så personalet ved, hvad de må og ikke må. Vi skal have børneperspektivet frem i lyset, så børns rettigheder bliver sikret. Det gør vi bedst ved at inddrage dem, det handler om, nemlig børnene og de unge selv, " siger Per Larsen.

Rettelse: Magtanvendelsesudvalg

Social- og Integrationsminister Karen Hækkerup har i dag nedsat et udvalg, der skal kulegrave brugen af magt og tvang overfor anbragte børn og unge.

Der er ikke tale om en kommission, som det fremgik af den tidligere mail fra Børnerådet. 

Med venlig hilsen 
Børnerådet

HandicapPortal.dk

HandicapBarn.dk

HandicapForhold.dk

Ferie-Fritid

Nyhedsmail

Tilmeld vores e-mail Nyhedsbrev for at få øjeblikkelig opdatering når som helst

mod_eprivacy

EU e-Privacy Directive

This website uses cookies to manage authentication, navigation, and other functions. By using our website, you agree that we can place these types of cookies on your device.

View e-Privacy Directive Documents

You have declined cookies. This decision can be reversed.

You have allowed cookies to be placed on your computer. This decision can be reversed.