Onsdag, 18 februar 2015 09:32

Kommune anmodet om million erstatning

Foreningen Far har anmodet Aalborg kommune om at gå i dialog om million erstatning til far og barn. Det sker efter landsretten har givet barnet bopæl hos far efter 2 tvangsfjernelser hos mor til 3 forskellige plejefamilier uden at far kom i betragtning. Mød faren torsdag og fredag på Christiansborg Slotsplads, hvor han demonstrerer med venner mod den offentlige sagsbehandling hans barn har mødt.

Sagen minder Foreningen Far om sagen fra København, hvor en ung pige blev invalideret, fordi et kommunalt rækværk ikke var vedligeholdt. Her endte kommunen med at betale erstatning. Erstatningen til far og barn i nærværende sag omfatter tabt arbejdsfortjeneste, advokat udgifter, transport, ophold, ekstra udgifter til støtte samt livsvarige psykiske men for barn og far af den offentlige sagsbehandling. En oplevelse de aldrig kommer over i livet.

Statsforvaltningen indrømmede i sagen at de havde begået fejl ved at fratage faren fælles forældremyndighed. På trods af konstante henvendelser tog Aalborg kommune fortsat ikke far i betragtning, men gav barnet minimalt samvær med far og tog ikke faren, som var skolelærer, i betragtning som plejefar indtil sagen var håndteret juridisk efter ca. 2 år. 

Det er Foreningen Fars opfattelse at Aalborg kommune herved har bragt barnets sunde opvækst i fare og at Aalborg kommunes sagsbehandling med landsrettens dom om straks overførsel af bopæl til far er påvist som fejlagtig. Foreningen Far har med påvisning af adskillige andre fejl i sagsbehandlingen anbefalet Aalborg kommune selv, at tage kontakt til far og barn på saglig og ordentlig vis for økonomisk erstatning i respekt for familielivet. 

Foreningen Far oplever at danske kommuner risikerer tusindevis af erstatningssager fra børn og forældre m/k på grund af fejl og forskelsbehandling, som i årtier har været skjult under gulvtæppet.

Kommunerne og staten havner ofte i meget dyre børne- og socialsager, som følge af fejl og forskelsbehandling i Statsforvaltningen, internt i kommunerne eller forældet dansk familie lovgivning, som sagsbehandlerne faktisk i dag ikke har lov til at overholde i forhold til internationale konventioner om det bedste for barnet og fundamental retssikkerhed og beskyttelse af danske borgere. 

Foreningen Far følger på helt simpel vis barnet i den offentlige proces baseret på 5 vurderingsfaktorer, som kan anvendes i alle menneskelige processer (tid, kvalitet, ligestilling, fleksibilitet og omkostninger). Vi finder fejl og forskelsbehandling i stort set alle offentlige børnesager, herunder strukturel forskelsbehandling af børn og forældre. Det mest kendte eksempel aktuelt er informering af begge forældre i e-boks.

Udgivet i Dagens historie

Socialminister Karen Hækkerup har nedsat en kommission, der skal kulegrave brugen af magt og tvang overfor anbragte børn og unge. Børnerådets formand, Per Larsen, roser ministeren for at tage initiativ til at få ryddet op på området, der er præget af vilkårlighed og procedurefejl.

De fleste børn og unge, der har været anbragt på en institution eller et opholdssted, har oplevet, at personalet bruger magt – enten på egen krop eller de har set deres kammerater blive holdt fast eller tvunget til at ligge på gulvet. Børnene oplever magtanvendelser som krænkende og som noget, der så vidt muligt bør undgås. Samtidig er der kæmpestor forskel på, hvordan magtanvendelser bliver brugt på institutioner og opholdssteder i Danmark.

Per Larsen: "Det er en god dag for anbragte børn i dag. Med ministerens initiativ kan vi nu få ryddet op på et område, hvor der sker alt for mange fejl, og hvor børn ofte føler sig komplet retsløse. En kulegravning vil kaste et klart lys over forholdene og bane vej for en kritisk debat i det faglige miljø. Det vil være til gavn for de anbragte børn og for personalet på anbringelsesstederne." 

Plejefamilierne med i fokus
Børnerådet interviewede i 2011 over 100 anbragte børn og unge. Mange af dem fortalte, at de godt kan forstå, at det kan være nødvendigt for personalet at anvende magt engang i mellem. Men børnene oplever ofte, at procedurerne ikke bliver overholdt, og at magtanvendelserne helt kunne være undgået. Den nye kommission skal bl.a. se på, om reglerne skal være klarere og lettere for personalet at forholde sig til. 

Børnerådets formand glæder sig også over, at kommissionen skal se på forholdene i plejefamilierne. I den gældende lovgivning må plejeforældre ikke anvende magt overfor deres plejebørn. 

"Den bestemmelse ønsker vi sådan set ikke at ændre, for magtanvendelse hører ikke hjemme i en familie - og heller ikke overfor børn og unge, man har i pleje. Men der er brug for en kortlægning af de dilemmaer, man ofte har i familieplejen, og dem skal vi naturligvis have diskuteret, så de anbragte børn får den bedst mulige behandling," siger Per Larsen. Han peger på, at plejefamilierne ofte står overfor store pædagogiske udfordringer, som kan føre til brud i anbringelserne. 

Børnerådet deltager i kommissionen
Børnerådet er inviteret til at deltage i kommissionen, og rådet har allerede sagt ja til ministerens invitation.

"Børnerådet kan bidrage med at få børnenes oplevelser gjort helt klare for juristerne i ministerierne, så de kan skrue reglerne ordentligt sammen fremover. Hvis magtanvendelserne skal fungere ordentligt, så skal reglerne være klare og tydelige, så personalet ved, hvad de må og ikke må. Vi skal have børneperspektivet frem i lyset, så børns rettigheder bliver sikret. Det gør vi bedst ved at inddrage dem, det handler om, nemlig børnene og de unge selv, " siger Per Larsen.

Rettelse: Magtanvendelsesudvalg

Social- og Integrationsminister Karen Hækkerup har i dag nedsat et udvalg, der skal kulegrave brugen af magt og tvang overfor anbragte børn og unge.

Der er ikke tale om en kommission, som det fremgik af den tidligere mail fra Børnerådet. 

Med venlig hilsen 
Børnerådet

HandicapPortal.dk

HandicapBarn.dk

HandicapForhold.dk

Ferie-Fritid

Nyhedsmail

Tilmeld vores e-mail Nyhedsbrev for at få øjeblikkelig opdatering når som helst

mod_eprivacy

EU e-Privacy Directive

This website uses cookies to manage authentication, navigation, and other functions. By using our website, you agree that we can place these types of cookies on your device.

View e-Privacy Directive Documents

You have declined cookies. This decision can be reversed.

You have allowed cookies to be placed on your computer. This decision can be reversed.