af Søren Malchow, redaktør og stifter

af Søren Malchow, redaktør og stifter

Kunne du og din familie tænke dig at medvirke i TVreportage om det at være forældre til et barn med specielle behov?

Hvis "ja" så søger Morten Schuster Rossel, der arbejder for Monday Media som udvikler måske lige efter jeres familie.

Baggrunden for programmet:

Der har de sidste år været en tendens til at medierne vælger vise et negativt billede af livet med et handikappet barn. Desuden vælger de fleste kommunerne at støtte mindre og mindre med ressourcer og lægerne er ligeledes mere fortalere for at man vælger aborten frem for livet med en handikappet.

"Vi har på denne baggrund stillet os en række spm. "Hvem er det der alligevel vælger at beholde sit barn? Hvem er det der sender deres barn i normal skole? Hvor finder de den vilje som gør at de kan stå igennem det hele?

På nuværende tidspunkter regner vi med at det er en serie afsnit som skal laves ca. 8-10 afsnit", fortæller Morten til HandicapBarn.dk, som også påpeger at det er tænkt til DR, men det er endnu ikke afklaret om DR ønsker at købe programserien, hvorfor nogen tidshorisont ikke er afklaret fra produktionsselskabets side.

"Vi ønsker at finde frem til essensen af det at være forældre til et barn med handikap. Følge med i deres op og nedture og forhåbentligt finde ud af at deres overvejelser er meget lig de samme som forældre med raske børn har. Rent praktisk vil det være en blanding af interviews og reportage - hvilket vil sige at vi følger med når familien er på tur eller skal afsted på indkøb mm".

Udvikleren af programmet regner med, at det kommer til at blive optaget i blokke - hvilket vil sige 4-5 uger. Hvoraf det konkret er ca. 1 uges optagelser, måske lidt mere. Alt bliver aftalt og udviklet sammen med familierne.

Jeg vil desuden gerne understrege at det IKKE er "Big brother" hvor alt bliver filmet, udtaler Morten endvidere. Det er IKKE "Hjælp jeg skal føde" - hvor det handler om at skræmme folk fra vid og sans. Vi ønsker IKKE at dette program skal være en lang MEGA kritik af kommunen/systemet - men vi kan heller ikke lave et program uden at det kommer med.

Har tidligere arbejdet med DOWNS børn problematikken

Indtil nu har Morten S. Rossel og Monday Media fokuseret meget på DOWNS børn, men ønsker at undersøge om der evt. kan tegnes et fælles gældende billede for alle forældre med et handikappet barn? 

Programudvikler Morten Rossel har følgende ønsker:

 1. At komme i tale med forældre og hvis de har mod på at stille op, så vil jeg gerne interviewe dem og høre deres historie/oplevelse med systemet
 2. Programmet skal så præsenteres for DR - hvor vi først ved om vi er købt eller solgt
 3. Dem der taler/skriver med mig - binder sig IKKE til noget eller nogen, det er først hvis programmet købes og vi går videre at vi aftaler hvad der så rent praktisk skal ske.


Jeg håber meget at der er nogen der have interessere i at medvirke. 

Har I evt. spørgsmål eller ønske om at medvirke, så er man velkommen til at kontakte Morten Rossel

Morten Schuster Rossel
tlf50300673
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Vil man vide mere om selve produktionsselskabet er man velkommen til at gå ind på deres webside.

DF frygter unge med handicap bliver ofret i SU-forhandlinger 

Dansk Folkeparti frygter, at de strammere regler for, hvornår man har adgang til at modtage Statens Uddannelsesstøtte et ekstra år vil komme til at gå ud over unge med handicap.

-  Unge med handicap har særlige udfordringer, når det gælder om at komme hurtigt i gang med en uddannelse. Unge med handicap skal eksempelvis ofte have bevilget særlige hjælpemidler og afklaret yderligere behov for, hvordan uddannelsen kan tilrettelægges. Det kan betyde forsinkelse, som de så bliver straffet for, siger Dansk Folkepartis handicapordfører Karina Adsbøl.

Videnskabsordfører Jens Henrik Thulesen Dahl peger på, at Dansk Folkeparti i forbindelse med de sidste SU-forhandlinger sikrede unge studerende med handicap højere SU.

- Det er vigtigt for Dansk Folkeparti, at netop de studerende, som har særlige udfordringer at slås med såsom handicap og forsørgerbyrde tilgodeses i vores SU-system. Det, uddannelsesministeren lægger op til, er en forringelse af forholdene for unge med handicap og det vil vi ikke være med til, siger Jens Henrik Thulesen Dahl.

Karina Adsbøl frygter, at færre unge med handicap får en uddannelse som følge af de nye regler.

- Jeg er bange for at færre med handicap påbegynder en uddannelse og at flere kommer til at falde fra undervejs, fordi deres SU slipper op undervejs, siger Karina Adsbøl.

Karina Adsbøl og Jens Henrik Thulesen Dahl vil tage spørgsmålet op med Morten Østergaard i forhandlingerne om SU.

Forebyggende indsatser for udsatte børn og unge bygger bro mellem barnet og familien og styrker netværk og sociale relationer. Det viser den afsluttende rapport om Dialogprojektet.

Uanset om der er tale om et barn på 1½ år med en usikker ung mor, en 8-årig dreng, der slår på alt og alle, eller en indadvendt teenager med et hash-problem, så skal kommunens indsats fokusere på to centrale elementer: At støtte familien i at få det bedst mulige fællesskab på trods af problemerne og at hjælpe både familie og barn med at få opbygget et netværk og de nødvendige sociale kompetencer.


Fire års samarbejde mellem forskning og praksis
I Dialogprojektet har forskere og praktikere over de sidste fire år indsamlet viden om 23 foranstaltninger til udsatte børn og unge mellem 0 og 22 år. ”Vi har haft et meget positivt samarbejde, hvor både forskere og praktikerne har lært rigtig meget – og både kommuner og foranstaltninger over hele landet vil forhåbentlig få nytte af den nye viden,” siger seniorforsker Mette Lausten, som har ledet projektet.

Det hjælper på forældrerelation, sundhed, skole, fritid og trivsel
Før- og eftermålingerne viser, at en række projekter lykkes med at sætte en positiv udvikling i gang hos børn og unge. Relationen mellem forældre og børn bliver stærkere, sundheden bliver bedre, fritidslivet styrkes, og mange børn og unge kommer ind i en positiv udvikling med bedre trivsel. 

Svært med misbrug og kriminalitet
Det er ikke lykkedes nogen af indsatserne i projektet at hjælpe de unge, som har problemer med kriminalitet eller misbrug. Det kan være et signal om, at disse problemer har en sådan tyngde, at det kræver en tungere og mere målrettet indsats end det, en mere generel forebyggende indsats kan levere, vurderer forskerne. 

Sandsynlige effekter
Der er i kommunerne stor efterspørgsel på dokumentation og viden om effekterne af sociale indsatser. Derfor har forskerne udviklet et redskab, der kan hjælpe kommunerne til at fokusere på effekten af deres indsatser for udsatte børn og unge. Forskerne understreger, at der ikke er tale om egentlige effektmålinger, som kræver mere. Men redskabet kan ved hjælp af før- og eftermålinger sandsynliggøre en sammenhæng mellem indsats og effekt og på den måde hjælpe kommunerne til at dokumentere deres arbejde. 

Dialogprojektet er af bestilt af Socialstyrelsen og gennemført af SFI i samarbejde med COWI A/S. Få information på www.forebyggelse-boernogunge.dk 

SFI-rapport 13:04 : God praksis i forebyggende arbejde. Samlet evaluering af dialogprojektetUdgivelse: Mette Lausten, Helle Hansen & Vibeke Myrup Jensen: God praksis i forebyggende arbejde. Samlet evaluering af Dialogprojektet. SFI – Det Nationale Forskningscenter for Velfærd, 13:04
Udgivelsesdato: 7. marts 2013
Omfang/pris: 175 sider / kr. 170,- inkl. moms.
Læs resumé »    
Læs mere, bestil/download rapport »    
 

Vi, Christine Roloff og Mille Ravn Sørensen, er to Tv-tilrettelæggere, som i samarbejde med Sundhedsstyrelsen er gået i gang med at udvikle en hjemmeside, Downsliv.dk. Sitet har til formål at informere kommende forældrepar om, hvad det vil sige at have et barn med Downs syndrom, således at de 
får forudsætningerne for at træffe en beslutning på et velinformeret grundlag.

Det er vores og Sundhedsstyrelsens opfattelse, at der i dag er sparsom og mangelfuld information omkring det at være forældre til et barn med Downs syndrom. Det vil vi forsøge at lave om på. Via små videohistorier vil vi imødekomme det behov, kommende forældre har for at møde andre i samme 
situation som dem selv.

Vi har i forvejen lavet fem korte film med tre familier, der fortæller åbent og ærligt om deres glæder og bekymringer med et barn med Downs syndrom. Hjemmesiden er endnu blot en skitse, men filmene kan ses her: http://www.moredots.dk/projects/downsliv/index.php

For at vise et så nuanceret billede som muligt, af hvordan et liv med Downs syndrom kan være, skal vi nu i gang med at producere flere film med nye medvirkende. Derfor søger vi:

 • Tre søskende til et barn med Downs syndrom, der har lyst til at fortælle om, hvordan det er at være bror/søster. Vi søger et barn, en ung og en voksen søskende. 
 • En enlig mor eller far der kan fortælle om deres hverdag. 
 • Et skilsmissepar hvor dét at få et barn med Downs syndrom drev dem fra hinanden.
 • En ganske almindelig familie der har lyst til at fortælle om deres hverdag med et barn med Down syndrom på godt og ondt – som i de allerede eksisterende fem film. 
 • Par der ser tilbage på den fosterdiagnostiske proces, og som kan fortælle om de tanker og følelser de 
 • gennemgik. Vi ønsker både at snakke med par, der var i tvivl, og par der ikke var i tvivl ift. abort.

Hjemmesiden og filmene forventes at være færdige til efteråret, hvorefter blandt andre Sundhedsstyrelsen, Jordemoderforeningen og Dansk Center for Almen Medicin vil henvise til det endelige site: downsliv.dk.

I forhold til debatten om for og imod abort af fostre med Downs syndrom, skal det skal understreges, at vi er fuldstændig neutrale. Formålet med dette site er altså ikke atfremme nogle bestemte holdninger. Tværtimod. Formålet med Downsliv.dk er at give kommende forældrepar et nuanceret og fyldestgørende 
billede af, hvad livet med et downs-barn kan medføre, således at de er bedst klædt på til at træffe en beslutning på et velinformeret grundlag.

Vil I gerne høre mere om projektet, så send os en mail på Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. eller ring 26668166. Vi kan altid starte med en uforpligtende snak, hvor vi fortæller mere om det hele, hvorefter I kan beslutte, om det er noget for jer.

Vi glæder os til at høre fra jer!

Bedste hilsner

Christine Roloff og Mille Ravn Sørensen

Nødberedskab - kommunernes ansvar

KL er opmærksom på, at kommunerne har organiseret deres specialskoleundervisning forskelligt, således at der på nogle almindelige folkeskoler er specialklasseafdelinger med børn, som i andre kommuner ville gå i selvstændige specialskoler. KL har undtaget lærere ved selvstændige specialskoler af hensyn til børnene.

Nogle lærere på de almindelige folkeskoler underviser også i specialklasser, vil det være vanskeligt at afgøre, hvem der er i konflikt, forklarer afdelingschef Lene Møller, KL til HandicapBarn.dk. Derfor af hensyn til klarheden i konfliktvarslet har Kommunernes Landsforening var at afgrænse hele skoler.

"Hvis der er børn i specialklasserne, hvis helbred vil lide skade, hvis de ikke får undervisning, er der mulighed for at oprette et nødberedskab, hvor de sædvanlige lærere kan være til stede.

KL har foreslået LC (Lærernes Centralorganisation) at indgå en central rammeaftale om nødberedskab, som de lokale parter herefter kan bruge. Det har LC afslået. I stedet må de enkelte kommuner indsende en anmodning om nødberedskab til KL og LC for det enkelte barn med begrundelse for, hvorfor det er nødvendigt med nødberedskab. Det skal bemærkes, at hovedaftalens betingelser for at oprette nødberedskab er ganske stramme. Der skal være tale om en livstruende, helbredstruende eller varigt førlighedstruende situation" slutter afdelingschefen i KL i sine bemærkninger til HandicapBarn.dk

Lettere for kommunerne at holde specialbørn hjemme

Det er en besværlig proces der venter kommunerne når de skal søge om nødberedskab for det enkelte barn, når der skal en begrundelse for at der er tale om et nødberedskab, sådan som KL har afgrænset konfliktvarsel. Dette står i kontrast til at man uden problemer har kunnet fritage lærerne ved de selvstændige specialskoler.

HandicapBarn.dk har talt med vicedistriktsleder Jørn Wind ved Tønder Skoledistrikt, og han udtaler at der er ikke nogen problem i at opdele hvilke lærer der underviser i alm. folkeskole og hvem der rent underviser i specialklasserne. Yderligere kommentarer henviser han til skolechefen Per Hansen, Tønder kommune, og derved også fralægger sig ansvaret for de problemstillinger der er. 

Da HandicapBarn.dk spørger ind til omkring nødberedskabet kender Jørn Wind ikke noget til dette, og anfægter at det er skoleforvaltningen som skal afgøre dette, og dette har man ikke valgt at gøre.

Dansk Folkepartis handicapordfører, Karina Adsbøl, finder det uacceptabelt, at borgere skal vente i lang tid på at få afgjort deres sag af Det Sociale Nævn. Blandt andet kan Avisen.dk fortælle om en borger, der måtte vente et år og ni måneder, før dennes sag blev afgjort, og så ved borgeren endda endnu ikke, om kommunen vil acceptere nævnets afgørelse.

- Det er helt urimeligt, at borgere skal vente så lang tid på at få afgjort sager om eksempelvis tabt arbejdsfortjeneste i forbindelse med at passe et sygt barn eller økonomisk støtte til at indrette boligen, så for eksempel en rullestol kan køre rundt inden døre, siger Karina Adsbøl.

Hun foreslår derfor et ventetidsloft. Derudover vil hun rette henvendelse til socialminister Karen Hækkerup (S) for at høre, hvad ministeren vil gøre ved problemet med de lange ventetider.

- Det er klart, at vi skal have bragt ventelisterne ned, men vi skal også sikre os, at kommunerne i højere grad træffer afgørelser, så vi ikke oplever så mange sager, hvor borgerne får medhold. Kommunerne skal oftere få det rigtigt første gang. Derfor vil jeg spørge ministeren til, hvordan hun vil sikre en højere kvalitet i kommunernes sagsbehandling, siger Karina Adsbøl.

Kunne du tænke dig at skrive artikler om, hvad børn og unge, om handicapforhold?

Redaktionen på HandicapBarn.dk vil gerne tilbyde endnu mere og endnu bedre indhold. Derfor søger vi et antal faste skribenter, der med en pen som brænder for børn og unge med specielle behov samt kan formidle, så det fænger.

Er du god til at skrive og kan lide at skrive blogindlæg/artikler om de vigtige, sjove, spændende og kedelige ting, der er hverdagen for familier med børn og unge med specielle behov? 

Er du den som har lyst til at fortælle andre om dine erfaringer både de gode og dårlige, samt give dine tips videre indenfor alverdens ting til børn og unge med specielle behov? Alt fra hjælpemidler til skolegang, fritidsaktiviteter, samt om planlægning, af fødselsdage, indretning af hjemmet så det opfylder barnets krav til de specielle behov, gode madopskrifter osv.?

Er du vild med forlystelser og andre aktive aktiviteter her i Danmark? Vi søger også anmeldere hertil, der har lyst til at gå til at anmelde aktiviteter med en skarp pen.

Så kan det være at du er en af vores kommende skribenter her på HandicapBarn.dk, hvor vi er sikker på at mange vil blive beriget af dine input!

Læs videre her, hvis du tænder på ovenstående!

Vores kommende skribenter

 • Kan skrive til webmediet
 • Har en flydende pen og et let og legende sprog
 • Har lyst til at videregive din viden om og interesse for børn med specielle behov
 • Kan arbejde under deadline og overholde den
 • Kan skrive minimum 5 artikler eller anmeldelser årligt for HandicapBarn.dk eller tilknytning hertil
 • Har lyst til at være med i opstarten af et iværksætterprojekt med større ambitioner

Stillingen som skribent for HandicapBarn.dk er ulønnet – men til gengæld tilbyder vi

 • Eget navn på egne artikler
 • Større antal månedlige brugere og potentielle læsere af de artikler, der publiceres
 • Gratis billetter til forlystelser, museer o.lign. ved anmeldelse
 • Gratis medlemsskab af Aktivitets-Klubben

For at søge stillingen

Beder vi sig skrive en artikel (max 2.500 anslag uden mellemrum). Deadline 1. juni 2013.

Send din artikel samt en beskrivelse af dig selv til HandicapBarn.dk's redaktør Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den..

Har du spørgsmål til stillingen, kan du skrive til Søren på ovenstående mail-adresse.

Vestibulum eget tincidunt quam. Nulla et tellus id velit gravida volutpat id a urna. Nullam felis eros, adipiscing vitae fermentum ut, pretium at odio. In quam justo, molestie at ultrices vitae, ornare in lacus. Etiam felis tortor, tristique vitae ultrices a, ornare vitae leo. Nulla vel sapien dolor, vitae mattis erat. Nulla facilisi. Donec mi lorem, fermentum ut egestas aliquam, tincidunt vitae magna. Phasellus nec commodo elit. Nulla aliquam risus in ligula feugiat vel dapibus libero placerat. Nulla non volutpat mi. Vivamus sapien augue, tincidunt vitae vestibulum id, convallis quis orci.

HandicapPortal.dk

HandicapBarn.dk

HandicapForhold.dk

Ferie-Fritid

Nyhedsmail

Tilmeld vores e-mail Nyhedsbrev for at få øjeblikkelig opdatering når som helst

mod_eprivacy

EU e-Privacy Directive

This website uses cookies to manage authentication, navigation, and other functions. By using our website, you agree that we can place these types of cookies on your device.

View e-Privacy Directive Documents

You have declined cookies. This decision can be reversed.

You have allowed cookies to be placed on your computer. This decision can be reversed.