Sociale forhold

Sociale forhold

DUKH udsender nyhedsmail om merudgifter

Du kan læse en kort lovgivningsmæssig introduktion og læse om henvendelserne til DUKH og de retssikkerhedsmæssige problemer, som DUKH ser i henvendelserne omkring merudgifter til voksne efter servicelovens § 100.

Efter servicelovens § 100 kan en borger få nødvendige merudgifter til den daglige livsførelse, hvis vedkommende har en varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Der er en række betingelser, der alle skal være opfyldte

  • • Er i alderen 18 år – folkepensionsalderen
  • • Har en langvarig lidelse som er indgribende i ens daglige liv
  • • Der er iværksat ikke uvæsentlige hjælpeforanstaltninger, fx bevilliget fleksjob, handicapbil eller flytning på grund af sit handicap har været nødvendig.
  • • Merudgiften er en konsekvens af den nedsatte funktionsevne
  • • Udgiften skal ikke kunne dækkes via anden lovgivning eller andre bestemmelser i serviceloven
  • • Personer der modtager pension efter pensionslovens § 14, det vil sige pension bevilliget før 2003, er ikke omfattet af personkredsen for merudgifter - medmindre man er bevilliget kontant tilskud til ansættelse af hjælpere efter servicelovens § 95, eller har en BPA-ordning efter servicelovens § 96
  • • Merudgifter skal mindst udgøre 6672 kr. pr. år (takst i 2019)

Du kan finde nyhedsmailen ved at klikke her

Tilmeld dig vores nyhedsmail

Gode artikler i din indboks

Brugerafstemning

Oplever du også problemer i sagsbehandlingen?

Search