Svage elever skal spejle sig i stærke matematiske elever

En ny ph.d-afhandling af Maria Christina Secher Schmidt beskriver, at elever der har vanskeligeheder med indlæring af matematik skal spejle sig i stærke elever. Ph.D afhandlingen blev forsvaret d. 18/6 2015 på Institut for Uddannelse og Pædagogik (Aarhus Universitet – campus Emdrup) Ph.d.-forløbet var etableret i samarbejde med Professionshøjskolen Metropol gennem 4-10 konsortiet og finansieret af Ph.d.-rådet.

Maria Christina særlige interessefelt er klasseledelse. Hun er optaget af de institutionelle betingelser for inklusion i velfærdssamfundet og arbejder med, hvordan man didaktisk kan tilrettelægge undervisning, så flest mulige forudsætninger bringes i spil. Til EMU.dk har hun udtalt omkring klasseledelse ”Klasseledelse er de handlinger, en lærer gør for at udvikle en klassekultur, både fagligt og socialt. Klasseledelse har to formål, dels at alle elever kan deltage på en meningsfyldt måde i faglige læreprocesser, dels at de kan udvikle sig emotionelt og socialt. Begrebet dækker over en meget bred palet af opgaver: udvikling af relationer i klassen - det er lærerens opgave og ansvar at skabe konstruktive relationer mellem lærer og elev og mellem eleverne, organisering og udførelse af undervisning og endelig brug af regler til adfærd, altså at læreren giver anerkendelse til nogle særlige rutiner og særlige handlingsmønstre. Det vil sige: relationsledelse, læringsledelse og adfærdsledelse.”

Ph.D. afhandling baseret kun på 4 klassestudier

Den nyligt forsvaret Ph.D.afhandling baserer sig kun på 4 klassestudier, og omfatter ikke et større udredningsarbejde. Derfor må det siges at være et skrøbeligt basismateriale, som afhandlingen er baseret på. 

I casestudiet der sat fokus på lærernes tilgang, dialogens indhold og organisering samt indsigt i elevernes læring og klassekammeraternes hjælp, som blev anset som inkluderende klasseledelsesstrategier hos matematiklærerne. De svage elever i de nævnte 4 skoleklasser havde dialoger med både lærere og kammerater. Marian Schmidt fandt, at disse elever var aktive og prøvede at deltage, hvor de spejlede sig i de andre elever ved at efterligne dem der var gode på de områder hvor de ikke rigtig kunne følge med.

Spejlingen og den efterligning de svage elever gjorde medførte at lærerne ikke rigtig kunne opdage matematikvanskelighederne hos dem der har vanskeligheder med dette.

Erkender gunstige forudsætninger for elever i casestudiet

I den korte introduktion (læs her) erkendes det fra DPU, at både elever og lærere i undersøgelsen havde særligt gunstige forudsætninger og vilkår i relation til inkludering af elever i matematikvanskeligheder. Udfra de oplysninger der står i introduktionen, så har lærerne haft god tid til forberedelse og mindre antal opgaver end hvad der normalt er i den nuværende skolesituation.

Det får HandicapBarn.dk til at stille sig spørgende på, om en sådan casestudie kan bringes ud på virkeligheden, og ikke blot igen et nærmest teoretisk studie, som ikke omsætter sig fuldt ud i praksis. En tendens vi desværre ser mere af, og er det godt for de svage elever, spørger vi på redaktionen på HandicapBarn.dk

Log ind for at skrive kommentarer

HandicapPortal.dk

HandicapBarn.dk

HandicapForhold.dk

Ferie-Fritid

Nyhedsmail

Tilmeld vores e-mail Nyhedsbrev for at få øjeblikkelig opdatering når som helst

mod_eprivacy

EU e-Privacy Directive

This website uses cookies to manage authentication, navigation, and other functions. By using our website, you agree that we can place these types of cookies on your device.

View e-Privacy Directive Documents

You have declined cookies. This decision can be reversed.

You have allowed cookies to be placed on your computer. This decision can be reversed.