Undervisningsministeren glemmer de vigtigste eksperter i inklusioneftersynet Fremhævet

Eftersynet af inklusionsindsatsen går nu i gang med uden at forældre med handicappede børn er repræsenteret direkte!

Regeringen har nedsat en ekspertgruppe, der skal kortlægge udfordringerne på inklusionsområdet og derefter komme med anbefalinger til, hvordan inklusionsindsatsen kan løftes ude på de enkelte skoler.

Regeringen vil sikre bedre rammer for elever med særlige behov. Nogle steder har lærerne ikke været klædt godt nok på, og eleverne har ikke fået den nødvendige støtte. Derfor igangsætter regeringen nu et eftersyn af inklusionsindsatsen. Det skal udføres af en ekspertgruppe, der er tæt på dagligdagen ude på skolerne. Formand for Skolelederforeningen Claus Hjortdal kommer til at stå i spidsen for gruppen, der derudover består af tre kommunale repræsentanter, to lærere, en pædagog, en repræsentant fra PPR og to repræsentanter for eleverne. Herudover vil der blive nedsat en større referencegruppe bestående af folkeskolens parter, relevante vidensaktører og forskere på området.

Minister taler uden om hvorfor forældre med specialbørn ikke er repræsenteret direkte

Undervisningsminister Ellen Trane Nørby har ikke ønsket at svare på HandicapBarn's spørgsmål "Har dem der er udpeget også har godt og grundig kendskab til børn med specielle behov og i hvilken grad for at de kan begynde at udtale sig om inklusion af disse? samt hvad der gør disse til såkaldte ekspertert il at sidde i det ekspertudvalg nedsat af Ellen Trane Nørby?"

Ligeledes ønsker ministeren ikke at svare på dsse spørgsmål "HandicapBarn har flere gange i dag (den 03.nov., red.) modtaget henvendelse fra forældre med handicappede børn, der spørger om hvorfor man gang på gang diskuterer børn med specielle behov uden at inddrage forældrene til disse, men nærmest taler over hovedet på disse og at disse forældre ikke eksisterer? Derfor vil vil også gerne stille dette spørgsmål til Undervisningsministeren hvorfor der endnu engang er nedsat et ekspertudvalg uden at inddrage dem, der nærmest har 24/7 med børn med specielle behov at gøre nemlig forældrene?"

Som vi forstår på den udsendte pressemeddelelse og det der har været fremme i medierne, så har man fravalgt at tage forældre med handicappede børn med ind i ekspertgruppen. Hvorfor dette og hvad er ministerens holdning til at denne gruppe er valgt fra? Det er jo netop her man finder eksperterne på hvordan reagerer de børn som er blevet inkluderet i skolen, når de ikke er i skole. 

Vil Undervisministeren tage ansvar og sørge for at os forældre med handicappede børn bliver udpeget til at deltage i ekspertgruppen?"

Den eneste kommentar vi har modtaget via Undervisningsministerens pressesekretær Sabrina Drevsfeldt om at Undervisningsministeren kan citeres for følgende "Forældrene både høres og inddrages i arbejdet. I selve ekspertgruppen er Formanden for Sammenslutningen af Unge Med Handicap medlem. Det er han, fordi vi ønsker at give eleverne selv en stemme i inklusionsdebatten. De ved i høj grad, hvad de har behov for. Derudover er både Skole og Forældre og Handicaporganisationerne med i referencegruppen, der skal supplere ekspertgruppen i inklusionseftersynet.”

Det kan undre, at Undervisningsminsiteren gerne vil have at der etableres samarbejde med forældrene, men igen igen undlader at inddrage dem direkte i ekspertgruppen. Vi ville jo gerne have haft svaret fra Ellen Trane Nørby, men det undlader hun. Forældre med handicappede børn, hvor disse er blevet inkluderet i den almindelige folkeskole, har jo det bedste viden om børnene, da forældrene har disse 24/7 og kender til de problemstillinger der er både før, under og efter skoletid, mens de såkaldte eksperter der er udpeget til den nedsatte arbejdsgruppe er eksperter fra 8-16 og så har de fri og glemt alt om børnene.

Arbejdet skal munde ud i konkrete anbefalinger om inklusion men uden forældrenes deltagelse

Grupperne skal kortlægge inklusionsområdet gennem en række undersøgelser. Arbejdet skal munde ud i en række konkrete anbefalinger til arbejdet med inklusion, som skal være nemme for kommunerne og skolerne at iværksætte. Anbefalingerne skal være klar om seks måneder.

”Der er mange steder, hvor der er udfordringer med at få inklusionen til at lykkes. Det er ikke nogen nem øvelse at få flere børn med i fællesskabet i den almene folkeskole. Vi vil være sikre på, at alle børn får den nødvendige støtte. Det er derfor, vi nu gennemfører et eftersyn af inklusionsindsatsen,” siger minister for børn, undervisning og ligestilling Ellen Trane Nørby.

”Jeg ser frem til opgaven som formand for inklusionseftersynets ekspertgruppe. For mig at se er der tre store og vigtige opgaver, vi skal tage fat på: Vi skal give et samlet billede af inklusionsindsatsen, finde gode eksempler og hovedproblemer samt ikke mindst komme med anbefalinger til praksis og justeringer. Målet må være, at ideen om inklusion i skolen, hvor alle elever lærer og trives, skal lykkes i skolens virkelighed,” siger formand for Skolelederforeningen og ekspertgruppen Claus Hjortdal.

Udover ekspertgruppens arbejde vil regeringen også indlede et tæt samarbejde med KL om inklusionsindsatsten med henblik på at understøtte området bedst muligt.

Fakta om eftersynet af inklusion i folkeskolen

Eftersynet skal:

  1. Afdække proportioner i omstillingen til inklusion, herunder afdække udfordringer i indsatsen samt give et billede af indsatser på kommune- og skoleniveau, herunder også i forhold til brug af ressourcepersoner, særlige læringsmiljøer og ressourceanvendelse.
  2. Identificere hovedproblemer og gode eksempler i forhold til den konkrete implementering, for eksempel i forhold til særlige målgrupper. Dette skal ske med udgangspunkt i nedenstående emner. 
  3. Komme med anbefalinger til den praktiske implementering, der umiddelbart kan anvendes af de forskellige aktører, samt eventuelle forslag til konkrete justeringer.

Du kan læse hele pressemeddelelse ved at trykke her.

Ligeledes har Undervisningsministeriet udsendt en liste om hvem der er deltagere i en referencegruppe, men for flere af organisationernes side er der ikke sat navn på - tryk her for at se listen

HandicapPortal.dk

HandicapBarn.dk

HandicapForhold.dk

Ferie-Fritid

Nyhedsmail

Tilmeld vores e-mail Nyhedsbrev for at få øjeblikkelig opdatering når som helst

mod_eprivacy

EU e-Privacy Directive

This website uses cookies to manage authentication, navigation, and other functions. By using our website, you agree that we can place these types of cookies on your device.

View e-Privacy Directive Documents

You have declined cookies. This decision can be reversed.

You have allowed cookies to be placed on your computer. This decision can be reversed.