Bøger

Bøger

Den uundværlige autismemanual er uundværlig

Anmeldelse af bogen Den uundværlige Autismemanual

Ind ad brevsprækken dukkede forleden dag en tyk pakke op. Her var denne meget interessante bog, som på dansk er kommet til at hedde "Den uunværlige autismemanual - hvad enhver lærer har brug for at vide" som er skrevet af Kathy Hoopmann og oversat af Anne Skov Jensen. 

Anne Skov Jensen har i forbindelse med oversættelsen også tilpasset den til det danske skolesystem, hvilket redaktionen på HandicapPortal vil rose oversætteren for.

Umiddelbart tager bogen udgangspunkt i elever med Aspergers Syndrom (AS) selvom ingen elever med AS er ens, så er deres udfordringer i skolen ofte de samme. Bogen er tilrettelagt så den viser hvordan du som lærer gør hverdagen lettere for både den enkelte elev men også klassekammerater samt skaber et bedre læringsmiljø. Det sidste har stort bevågenhed på skolen i disse år med hele skolereformen om hvordan eleverne lærer bedst.

Bogen, som er udkommet den 13. januar 2017 på Frydenlunds forlag, indeholder helt konkrete værktøjer til at undervise og støtte elever med AS for at kunne øge inklusionen og forbedre indlæringen. Mange elever med autisme har stor skoleværing grundet at de ikke magter inklusionen. Med bogen får du som lærer en konkret viden gennem de mange eksempler bogen giver. 

Hvad gør du som lærer når du får et barn med autisme? Der stiller du måske en hel masse spørgsmål hvad du skal gøre, og svar på mange af disse får du med bogen. Det er ikke alene i undervisningstiden, men også inden skolen starter som der forklares hvad der er godt for en AS elev, så denne bliver så godt forberedt på skolen som muligt.

Er du forældre til et barn med AS så bliver du også forberedt til skolen med bogen, hvor den forklarer på pædagogisk vis hvad du som forældre kan gøre for at lette indgangen for dit ASbarn til skolen. 

Når skolen så er startet er der også gode råd til at håndtere AS-barnet og de udfordringer der er.

Citat fra bogen "HVORDAN DIN ELEV MÅSKE FORKLARER DET Når jeg laver noget jeg kan lide, fylder det hele hovedet, og jeg lægger alle mine kræfter og al energi i det. Jeg er i en helt anden verden, og det gør mig glad. Jeg føler mig rolig og spændt på samme tid. Hvis jeg bliver hevet ud af min 'verden' eller min computer bliver slukket, eller hvis nogen pludselig sætter deres ansigt tæt på mit og råber, at jeg skal stoppe med det, jeg er i gang med, så bliver jeg forvirret og bange. Jeg har brug for tid til at komme ud af min 'boble' ellers kan jeg ikke klare det. Jeg har brug for tid og ingen råben" citat slut.

Bogen er fyldt med gode graftiske inputs så du som læser lettere kan finde hvad der er godt for AS - ovenstående citat er et godt eksempel på dette med at forklare hvordan en AS elev tænker.

Med Den uundværlige Autismemanual får du som læser en god hjælp til:

  • at kunne forberede undervisning af elever med AS
  • at hjælpe elever med AS med at organisere og strukturere dagligdagen i skolen
  • at lære børnene til at forstå og håndtere regler, sociale koder, venskaber, kropssprog, forandringer, mobning og meget meget mere
  • at lære børnene at kunne forstå og ligeledes håndtere sansemæssige udfordringer som hørelse, syn, lugt, smag, balance, kropsbevidsthed og smerte.

Alle dele både i skolen, som aktiviteter i klassen, der øger forståelsen for de særlige udfordringer som elever med AS oplever. Hvis du som lærer ikke har et barn med AS helt inde på dit eget liv, så kan det være svært at forstå. Men bogen giver en god hjælp og hvordan det kan udmøntes som samarbejde med hjemmet.

Ikke nok med at bogen beskriver udfordringer med i skolen, så har forfatteren også fået det meget vigtige aspekt med samarbejdet med skole - hjem med ind i beskrivelsen af de mange forskellige emner bogen tager fat på. Under hvert emner er der nemlig beskrevet måder, hvorpå skolen og hjemmet bedst kan samarbejde for at give barnet den størst mulige opbakning og støtte som er til gavn for skole, AS - eleven og hjemmet.

Den uundværlige autismemanual skriver sig direkte ind i de danske klasselokaler og de arbejdsforhold lærerne i det danske skolesystem arbejder under. Det gælder både i special - men også i de almentilbud som tager AS elever ind. 

Forfatteren har valgt at bruge betegnelsen Aspergers syndrom igennem bogen, men det betyder ikke at den kun henvender sig til AS elever, da den er lige så anvendelig til børn med Infantil Autisme, atypisk autisme, GUA eller GUU. 

Trods bogens 256 sider så er bogen ikke lavet til at kunne dække alle de forskellige situationer som en lærer kan opleve at stå i, men den kommer generelt rundt om mange aspekter på en god måde. Det samme må siges, at bogen ikke er skrevet til lærere på specialområdet til håndtering af komplekse problemstillinger i forbindelse til de forskellige niveauer af autisme.

Kathy Hoopmann har 20 års erfaring som lærer, og har udgivet flere prisvindende fagbøger om autisme. Originaludgaven af Den uundværlige autismemanual vandt i 2015 guldmedaljen i uddannelseskategorien i The Independent Publisher Book Awards (USA)

DET MENER HANDICAPPORTAL OM BOGEN:

Bogen kan absolut anbefales til både forældre men også de mange lærere og pædagoger som arbejder med børn med autisme i undervisningsregi, da den har så bredt spekter med de mange emner som forfatteren tager fat på. En bog som bør være et must have på enhver uddannelsesinstitution / skole og forældre så du kan støtte dit autist barn på bedste vis.

Den uundværlige autismemanual Kathy Hoopmann med forord af Tony Attwood og Maja Toudal 256 sider 269 kr vejledende pris.

Bearbejdet og oversat til dansk af Anne Skov Jensen.

Udkommer den 13. januar 2017 på Frydenlund forlag - link til forlaget hvor du blandt andet kan købe bogen.

Vil du følge forfatteren Kathy Hoopmann på facebook så klik på linket her (nyt vindue)

 

Tilmeld dig vores nyhedsmail

Gode artikler i din indboks

Brugerafstemning

Oplever du også problemer i sagsbehandlingen?

Search