Uncategorised

Manifest

Jeg som er redaktøren for HandicapBarn.dk har besluttet at skrive dette manifest til vores læsere, interessanter og partnere

I en kommerciel verden er der absolut intet galt med at blive understøttet af annoncører - det er vi også, og det vil vi også gerne være i fremtiden. Imidlertid mener vi, at det er obligatorisk for os at erklære, hvordan vi arbejder, hvad du kan forvente af os, og hvordan vi mener, at vi kan sikre en balance mellem at være et kommenciel medie og samtidig være loyal overfor jer. Baggrunden er, at vi ærligt mener, at informationen fra et medie skal være dedikeret og loyalt overfor vores læsere. Det mener vi, at vi kan være ved at adskille annoncørens interesser fra redaktørens og redaktionens manifests interesse.

Redaktionelt manifest for HandicapBarn.dk er at levere upartisk indhold, som vi mener er af interesse for vores læsere.

Vi tror på, at ved at skabe godt indhold om virksomheder, produkter, mennesker og arrangementer fra den nationale og globale handicapområde kan vi inspirere vores brugere. Vi mener, at ved at have den ultimative redaktionelle frihed, kan vi levere indhold, som også har en stor værdi for vores sponsorer og annoncører.

Ved at levere upartiske artikler og historier, der er tro mod værdierne, så mener vi, at vi kan få flere læsere og derfor også skabe en højere værdi for vores sponsorer og annoncører. Som følge deraf vil vi ikke lade sponsorer og annoncører påvirke vores redaktionelle indhold med undtagelse af specifikke fejl, indhold, der overtræder tredjeparter kunder eller andet utilsigtet indhold, som kan skade en sponsor, en partner eller en trediepart. Dette gælder naturligvis ikke for historier, hvor der redaktionelt er besluttet at have et kritisk perspektiv på indholdet.

HandicapBarn.dk er lavet til vores læsere og ikke til vores sponsorer og annoncører. Dette betyder også at vi bringer historier uanset antallet af læsere. Vi er ikke engang bekymret for antallet af læsere vi har. Vores tjenester med indhold er som hovedregel opbygget så det altid tillader nogen af vores læsere, sponsorer, annoncører, partnere mm at dele vores indhold gratis, der vil dog kunne forekomme nogle så tjenester og indhold, hvor det kun er for brugere af HandicapBarn.dk. Ved at bruge vores indhold tror vi på, at flere mennesker kan blive inspireret. Vælger en partner at bruge annoncering før, efter eller i forhold til vores indhold, er det ikke noget vi kan og vil blive ansvarlig for. 

Sponsorer og annoncører kan også bruge vores indhold til at understøtte deres marketingsaktiviteter. De har kun lov til at distribuere vores indhold uredigeret og ved at bruge vores delingsfunktioner. Dette sikrer kontrollen med vores intellektuelle rettigheder. 

Indflydelse på farver, artikler, foto- og videooptagelser, vinkler, distributioner, leverancer, partnere mm vil sponsorer og annoncører ikke kunne have indflydelse på indholdet på HandicapBarn.dk bortset fra de specifikt beskrevne undtagelser ovenfor. 

HandicapBarn.dk har ret til at afvise sponsorer og annoncører

Vi vil gøre det, som vi mener at artiklen / historien som sponsor eller annoncør ønsker bliver lavet ikke er god, ikke støtter vores brand og/eller overholder vores værdier. 

Sponsoren eller annoncøren kan sponsere en episode, hvor de vælger stedet, produktet og tiden. De kan ikke påvirke det redaktionelle perspektiv, men vi vil selvfølgelig snakke med vores sponsorer og annoncører om hvordan vi kan vinkle en artikel til gavn for sponsorer og/eller annoncører. HandicapBarn.dk har ingen interesse i at være negativ eller kritisk for en sponsors produkter / service, da vi så ville have afvist dette selv før vi trådte ind i et forretningsforhold.

Vi lover, at der er i sponsorerede artikler altid vil være logo og et link til artiklens sponsor. Med det giver vi både vores læsere mulighed for at bedømme, om artiklen overholder vores standarder og værdier samtidig med at læseren vil vide at artiklen er sponsoreret.

Denne forpligtigelse skal underskrives af enhver sponsor / annoncør, inden denne indgår en forretningsforbindelse med HandicapBarn.dk. Dette skal sikre, at sponsorer og annoncører allerede kender vores engagement til dig som læser samt for at sikre at alle forstår og overholder ovenstående. 

På HandicapBarn.dk vil der også blive etableret en separat side med sponsorens navn og link til både artikler og sponsorens webside, så ingen kan være i tvivl om hvilken indhold der sponsoreres og hvad der ikke er.

Vores engagement for dig som læser er også, at det meste af indholdet altid vil være redaktionelt. Hvis vi får flere sponsorer / annoncører, så vil vi også øge redaktionelt indhold for at sikre en god balance mellem sponsoreret indhold og redaktionelt indhold. 

Denne manifest vil blive opdateret efter behov, og den nyeste version være altid være tilgængelig på HandicapBarn.dk

Tak for din støtte

Søren Malchow
redaktør og CEO HandicapBarn.dk

Search