Nyheder om handicap

Nyheder

Hvor er retssikkerheden henne for børn med handicap?

Insititut for Menneskerettigheder har netop udgivet en rapport, hvor de beskriver hvordan retssikkerheden halter for børn med handicap, så det betyder skolevægringer for mange af disse.

Undersøgelsen viser, at loven ikke beskytter børns ret til uddannelse godt nok, især når inklussionen fejler overfor bogstabbørn.

I Danmark er der en del børn som går hjemme uden undervisning lige fra måneder til år. Årsagen til de lange perioder uden skolegang er den måde som det uigennemskuelige klagesystem er skruet sammen på, ligesom systemet ikke opfanger skolevægring tidligt nok , hvorefter det ender galt. 

Derfor er der også behov for nyt klagesystem, så man når at gribe disse børn inden det er for sent.

Til Institut for menneskerettigheders websider udtaler justit ved instituttet Nikolaj Nielsen citat ”I dag kan man registrere fraværende børn ud fra kategorierne ’fravær på grund af sygdom’, ’ulovlig fravær’, og ’tilladt fravær’.

Skolevægring begynder ofte med at barnet udtrykker derhjemme, at han eller hun ikke har lyst til at komme i skole, eller ikke har lyst til at deltage i bestemte fag, fx idræt og musik, hvor strukturen er løs. Der mangler en kategori i fraværsbekendtgørelsen, som kan opfange den begyndende skolevægring. For børnene er jo ikke syge eller pjækker.

En ekstra kategori kunne fx være ’bekymrende fravær’ eller ’fravær fordi barnet ikke vil i skole’, og skal have fokus på hurtig igangsættelse af handling på tværs af sektorer.”

Vil du læse mere om rapporten så tryk her

Forældre med børn med skolevægring er begyndt at samle sig i en facebookgruppe for at råbe politikerne op. Du finder gruppen her - tryk her

Tilmeld dig vores nyhedsmail

Gode artikler i din indboks

Brugerafstemning

Oplever du også problemer i sagsbehandlingen?

Search