Brugeroplevelse

Kronik: Odense Kommune tager sig ikke af handicappede børns behov

Artikelindeks

Fælles for os alle er, at vi er bosiddende i Odense kommune, og vi er forældre til et handicappet barn.

Det er en stor sorg at få et handicappet barn. Sorgen forsvinder aldrig. Bekymringerne for det sårbare barn forsvinder heller aldrig. Men heldigvis bor vi i Danmark, som i teorien har et fantastisk velfærdssystem, især i form af Serviceloven. Intentionen med Serviceloven er bl.a. at sikre, at mennesker med handicap kan leve på lige fod med mennesker, der ikke har et handicap. Serviceloven sikrer, at vi kan blive kompenseret for størstedelen af de udgifter, vi har i forhold til vores børns handicap – hverken mere eller mindre.

Vi er så privilegerede, at der findes en hel afdeling i Odense kommune, der hedder ”Børne- og Ungerådgivning Handicap,” og den eksisterer alene af den grund, at Odense kommune ud fra Serviceloven, skal hjælpe familier med handicappede børn. Hvert barn har sin egen sagsbehandler, som skal bistå os i at få den rette hjælp. Sagsbehandlerne er uddannede, så de kan hjælpe os bedst muligt. Et helt fantastisk system i teorien.

På trods af de bedst mulige forudsætninger, som det danske velfærdssystem i princippet giver os, får kun de færreste af os den hjælp, som vi har så hårdt brug for.

Vi oplever i stedet gentagne lovbrud, løftebrud, dårlig forvaltningsskik og manipulation fra Odense kommunes side. Vores børn har efterhånden ingen retssikkerhed længere.

Den konkrete og individuelle vurdering eksisterer ikke længere i sagsbehandlingen vedr. barnets og familiens behov. I stedet er sagsbehandlingen hovedsageligt styret af generelle retningslinjer, og sagerne ender stort set altid med et afslag og en tur i Ankestyrelsen. Hvordan hænger det sammen?

Følgende er typiske eksempler på vores oplevelser og står ikke alene:

”Min søn er 16 år og vejer kun 30 kg. Vi har ansøgt om en tryk aflastende madras, da jeg er oppe og vende ham 10-15 gange hver nat. Kørestolen skal der også kigges på, men der sker ingenting.”

”Jeg har ventet i mere end halvandet år på at få svar på min ansøgning. DUKH (Den uvildige konsulentordning på Handikapområdet) har henvendt sig flere gange og har til sidst opgivet at kontakte Odense Kommune, da Kommunen ikke svarer DUKH på deres henvendelser.”

”Vi har ansøgt Odense kommune om en nødvendig behandling af vores datters syn. Kommunen har bevidst syltet sagen i over 3 år. Og nu afviser de at dække behandlingen, fordi de påstår, at hun i mellemtiden er blevet for gammel (hvilket hun ikke er).”

"Kommunen overholder ikke reglerne om aktindsigt, der er ifølge Forvaltningsloven en frist på 7 hverdage. Trods adskillige rykkere tog det kommunen mere end et halvt år at imødekomme min ansøgning, uden jeg har fået en begrundelse herfor."

”Odense kommune giver afslag på behandlingen af min datter og af en eller anden grund, beslutter Odense kommune så samtidig, at min datter med diagnosen ”Infantil Autisme” ikke længere er handicappet og derfor ikke længere hører til i Handicapafsnittet.”

”Vores personlige rådgiver og jurist påpegede, at hun ikke længere kunne hjælpe os, når det gjaldt Odense kommune. Hun sagde, at vi lige så godt kunne spare vores penge, da Odense kommune er fuldstændig ligeglad med lovgivningen.”

”Vores sagsbehandler spørger os: ”kan jeres 3 årige barn transportere sig selv i specialbørnehave?”

"Der er ingen retssikkerhed. Afgørelser er fyldt med fejl, og der er ikke mulighed for partshøring, inden de bliver eksekveret. De sager, Odense kommune sender til Ankestyrelsen, indeholder ikke alle sagsakter.”

"Socialrådgivere er i perioder umulige at træffe. Reagerer ikke på skriftlige eller telefoniske henvendelser. Det hjælper heller ikke, hvis jeg møder personligt op. Det samme er tilfældet 

hver nat. Kørestolen skal der også kigges på, men der sker ingenting.”

”Jeg har ventet i mere end halvandet år på at få svar på min ansøgning. DUKH (Den uvildige konsulentordning på Handikapområdet) har henvendt sig flere gange og har til sidst opgivet at kontakte Odense Kommune, da Kommunen ikke svarer DUKH på deres henvendelser.”

”Vi har ansøgt Odense kommune om en nødvendig behandling af vores datters syn. Kommunen har bevidst syltet sagen i over 3 år. Og nu afviser de at dække behandlingen, fordi de påstår, at hun i mellemtiden er blevet for gammel (hvilket hun ikke er).”

"Kommunen overholder ikke reglerne om aktindsigt, der er ifølge Forvaltningsloven en frist på 7 hverdage. Trods adskillige rykkere tog det kommunen mere end et halvt år at imødekomme min ansøgning, uden jeg har fået en begrundelse herfor."

”Odense kommune giver afslag på behandlingen af min datter og af en eller anden grund, beslutter Odense kommune så samtidig, at min datter med diagnosen ”Infantil Autisme” ikke længere er handicappet og derfor ikke længere hører til i Handicapafsnittet.”

”Vores personlige rådgiver og jurist påpegede, at hun ikke længere kunne hjælpe os, når det gjaldt Odense kommune. Hun sagde, at vi lige så godt kunne spare vores penge, da Odense kommune er fuldstændig ligeglad med lovgivningen.”

”Vores sagsbehandler spørger os: ”kan jeres 3 årige barn transportere sig selv i specialbørnehave?”

"Der er ingen retssikkerhed. Afgørelser er fyldt med fejl, og der er ikke mulighed for partshøring, inden de bliver eksekveret. De sager, Odense kommune sender til Ankestyrelsen, indeholder ikke alle sagsakter.”

"Socialrådgivere er i perioder umulige at træffe. Reagerer ikke på skriftlige eller telefoniske henvendelser. Det hjælper heller ikke, hvis jeg møder personligt op. Det samme er tilfældet med den daværende leder – hvor rådmanden eller andre ledere over ham måtte kontaktes før et møde var muligt. Det drejer sig om sager, hvor hele familiens økonomi/eksistensgrundlag står på spil."

”Efter det eneste personlige møde, der har været med en sagsbehandler i børneregi, modtager jeg (mor) et journalnotat, hvori der står; ”mor udviser ikke sorg over at datteren er alvorligt syg” og ”mor virker glad for datteren er syg, så mor kan gå hjemme og hente lillesøster tidligt fra institution”. Det slog mig ud at blive mødt på en så uempatisk, nedladende og krænkende måde.”

"Jeg gik personligt selv ned med stress i 2013 efter vores datter i december 2012 havde fået en hjerneblødning. Hun kunne lige pludselig slet ingen ting og vi bad derfor kommunen om yderligere 20 timers aflastning i en afgrænset periode på 3 mdr. til vi havde et overblik over, hvad fremtiden bragte. Kommunen var desværre 4 mdr. om at behandle sagen og så var det ligesom for sent."

"Min datters hjemmetræningsordning er forsøgt stoppet i over 5 år af kommunen. Dette til trods for at min datter har gode ”målsætnings-resultater” og tilsynsrapporter. Advokathjælp har været nødvendig for at stoppe Odense kommunes ulovlige handlinger vedr. hjemmetræningsordningen."

”Jeg er telefonisk blevet oplyst om at Kommunen har indhentet oplysninger, som jeg ikke har givet samtykke til.”

”Ankestyrelsen hjemviser sagen til kommunen til fornyet sagsbehandling. De skriver, at kommunen ikke har undersøgt tingene ordentligt og at det er ulovligt at stoppe tabt arbejdsfortjeneste uden varsel. Efter ca. 14 mdr., nægter kommunen stadig at tage Ankestyrelsens afgørelse til efterretning."

”Vi har haft 10 forskellige sagsbehandler på 1 år”

"Efter mange års kamp for at holde sammen på ægteskabet, bliver min mand og jeg skilt. Direkte herefter melder kommunen, at de vil fratage os aflastning og afviser samtidig også vores ansøgning om mere handicaphjælp til vores to  med den daværende leder – hvor rådmanden eller andre ledere over ham måtte kontaktes før et møde var muligt. Det drejer sig om sager, hvor hele familiens økonomi/eksistensgrundlag står på spil."

”Efter det eneste personlige møde, der har været med en sagsbehandler i børneregi, modtager jeg (mor) et journalnotat, hvori der står; ”mor udviser ikke sorg over at datteren er alvorligt syg” og ”mor virker glad for datteren er syg, så mor kan gå hjemme og hente lillesøster tidligt fra institution”. Det slog mig ud at blive mødt på en så uempatisk, nedladende og krænkende måde.”

"Jeg gik personligt selv ned med stress i 2013 efter vores datter i december 2012 havde fået en hjerneblødning. Hun kunne lige pludselig slet ingen ting og vi bad derfor kommunen om yderligere 20 timers aflastning i en afgrænset periode på 3 mdr. til vi havde et overblik over, hvad fremtiden bragte. Kommunen var desværre 4 mdr. om at behandle sagen og så var det ligesom for sent."

"Min datters hjemmetræningsordning er forsøgt stoppet i over 5 år af kommunen. Dette til trods for at min datter har gode ”målsætnings-resultater” og tilsynsrapporter. Advokathjælp har været nødvendig for at stoppe Odense kommunes ulovlige handlinger vedr. hjemmetræningsordningen."

”Jeg er telefonisk blevet oplyst om at Kommunen har indhentet oplysninger, som jeg ikke har givet samtykke til.”

”Ankestyrelsen hjemviser sagen til kommunen til fornyet sagsbehandling. De skriver, at kommunen ikke har undersøgt tingene ordentligt og at det er ulovligt at stoppe tabt arbejdsfortjeneste uden varsel. Efter ca. 14 mdr., nægter kommunen stadig at tage Ankestyrelsens afgørelse til efterretning."

”Vi har haft 10 forskellige sagsbehandler på 1 år”

"Efter mange års kamp for at holde sammen på ægteskabet, bliver min mand og jeg skilt. Direkte herefter melder kommunen, at de vil fratage os aflastning og afviser samtidig også vores ansøgning om mere handicaphjælp til vores to børn, som begge har autisme samt svære mentale handicaps. Ingen af os kan få hverdagen med jobs til at hænge sammen uden hjælp, men kommunen virker ligeglad."

”Gentagne gange har vi konstateret, at vores socialrådgiver ikke har overholdt vores aftaler, hendes deadlines, hendes frister ved både ansøgninger og klager.”

”Når vi, som familie, søger om noget, gør vi det udelukkende for at få vores familie til at fungere, men gang på gang bliver vi spist af med, at vi selv må løse problemerne”.

”De reagerede ikke på mine beskeder på telefonsvaren, selvom det var en hastesag. Nå, vi havde så skiftet sagsbehandler igen. Vi skifter sagsbehandler ca. hvert halve år.”

"Merudgifter dækkes med mere end 1.5 års forsinkelse. Ingen afgørelser træffes inden for de 6 uger der er angivet på Odense kommunes hjemmeside. Ansøgninger og andre vigtige papirer sendes ikke til visitationsudvalget, når denne gruppe mødes for at drøfte min datter og hendes fremtid i hjemmetræningsordningen."

"Der er ikke mulighed for aflastning efter uger uden søvn om natten. Det vægtes ikke, at vi skal have overskud til vores andre børn."

”Sagsbehandler beder fars kone, bonusmor til handicappet dreng i gennem 11 år, lave en underretning i stedet for at kigge på familiens behov.

”Det er over et år siden, at Ankestyrelsen sendte sagen retur til Odense kommune og pointerede, at vi skulle have vores hjælp tilbage. Kommunen har stadig ikke behandlet sagen, og vi står stadig helt uden hjælp”.

”Odense kommune citerede et personligt opslag fra ”Facebook” og brugte det som begrundelse for afslaget på vores ansøgning. De havde printet en kopi ud fra Facebook og vedlagt det i afslaget. Det må jo betyde, at de tjekker os ud på Facebook! ”

Denne kronik har også været bragt i Kristelig Dagblad den 21. september 2015 og skrevet af Carina Andersen med flere.

Læs også mere på Kristelig Dagblad - tryk her

Search