Sociale forhold

Sociale forhold

Model HandicapBarn

Model HandicapBarn er en model, som vil betyde stærkt forbedret sagsbehandling og hvor sagsbehandlingen forenkles og den samlet forbedret hjælp til forældre med dertil følgende færre udgiftskroner for samfundet både til sagsbehandling og færre anbringelser og skilsmisser, samt en forbedret livskvalitet for familier med handicappede børn.

Sagsbehandling

Den måde man gennemfører sagsbehandling på i dag også via den meget omtalte Herning-model er ikke god nok for forældre med handicappede børn, da det medfører alt for mange sagsbehandlerskift, selvom man prøver med at der skal være flere sagsbehandlere med færre antal sager.

Model HandicapBarn har en anden og bedre tilgang til sagsbehandlingen, som betyder at det kræver mindre tid, kræfter både mental og fysisk for den enkelte familie. Derfor vil disse familier have bedre overskud til at være familie med handicappet barn.

Færre anbringelser af handicappede børn

Når man gennemfører en sagsbehandling efter model HandicapBarn, så vil det også betyde, at der bliver færre antal anbringelser end den måde, som det gøres nu, også selvom man vil arbejd med tidlige indsatser på baggrund af Herning-modellen.

Som det foregår i dag, så betaler staten for anbringelsessager mens kommuner betaler i hjælpe- og behandlingsforanstaltninger som det så smukt hedder.

Med model HandicapBarn vil det være en anden betalingsmåde, som betyder at familier ikke bliver kastebold om hvem, der skal betale ud fra hvilken kasser der dækker behandling vs anbringelse. Det vil også betyde, at når kastebolden er kastet væk, så kan man bedre genoprette tilliden mellem offentlige myndigheder og familien, da familien ikke skal være utryg på hvordan den nu bliver behandlet eller manglende på samme som det sker i det nuværende system.

Færre skilsmisser hos familier med handicappede børn

Kikker man på hvordan familier med handicappede børn har det i dag, så ser man er en overhyggpighed af skilsmisser end hos familier med almindelige børn. Det skyldes, at det kan være hårdt at skulle leve med besværlig sagsbehandling og samtidig være en familie, hvor det tit er overarbejde at have et barn med handicap.

Når der sker en forbedret sagsbehandling med den fornødne hjælp som beskrevet i model HandicapBarn, vil det medføre færre skilsmisser, idet dette slider mindre på parforholdet hos den enkelte familie. Med model HandicapBarn indgår også en metode/behandling, hvorpå forældrene kan forstå hinanden og hvordan det er at leve med et handicapbarn. Det er vigtigt, at det gøres efter den metode som model HandicapBarn anvender.

Lad os tage et eksempel på senhjerneskadeområdet viser statiskken med supervisering via koncept RevaFlex, hvoraf nogle elementer også bruges i model HandicapBarn, at der er en skilsmisserate efter traumets indtruffenhed på normal ca 90% uden den rette behandlingsmetode. Derimod med supervisering via koncept RevaFlex, så ligger skilsmisseraten på kun ca 20%. Normalt ligge skilsmisseraten på godt 50% indenfor det første år af et traumets opstående.

Store samfundsmæssige besparelser

Med den rette metode som model HandicapBarn og koncept RevaFlex vil det betyde, at det er muligt at holde sammen på familierne. Det betyder også bedre livsvilkår for den enkelte familie. Derudover er der store samfundsmæssige gevinster ved at bruge den rette metode som model HandicapBarn og koncept RevaFlex.

Her tænkes på færre udgifter til ekstra boligsikring, ekstra børnetilskud, ekstra varmetillæg osv, når en familie er nødt til at blive splittet grundet af deres traume og handicap forbliver ubehandlet i stedet for at blive sammen. Udover de økonomiske ressourcer så har det også meget store menneskelige omkostninger, når familier går i stykker.

Psykosomatisk følgetraume

Uansat om man bliver forældre til et handicappet barn eller udsættes for et traume, så udsættes man for det vi i koncept RevaFlex og model HandicapBarn benævner et psykosomatisk følgetraume. Det psykosomatiske følgetraume nedsætter i betydelige grader ens funktionsevnetab så det kan være svært at klare sig i forskellige situationer, hvis det forbliver ubehandlet. Når man bruger koncept RevaFlex og model HandicapBarn vil dette blive behandlet og restfunktionsevnetabet vil være betydeligt mindre. Derved har disse forældre også betydelige flere kræfter til at være forældre til et barn med handicap og det vil også medføre et forbedret forældreevne og dermed også mindre risiko for at det handicappede barn skal anbringes for at man ikke kan klare det selv.

 

Tilmeld dig vores nyhedsmail

Gode artikler i din indboks

Brugerafstemning

Oplever du også problemer i sagsbehandlingen?

Search