Sundhed

Sundhed

Glyphosat licensen fornys ikke i EU

Nationale eksperter på EU-Kommissions plan har netop i går den 08. marts 2016 stemt for at sætte en fornyelse af Monsanto's EUlicens for sprøjtemidlet i bero. 

EU Licensen af verdens mest anvendte ukrudtsmiddel udløber den 30. juni 2016 og bliver dermed ikke fornyet i denne omgang, da den er sendt til sidespark indtil 2018. Kommissionen havde forsøgt at få grønt lys fra de natiionale eksperter for at forny licens, trods at der er videnskabelig dokumentation for, at glyphosat er en alvorlig trussel mod vores sundhed og miljø (1). Det skriver Greenpeace i en udsendt pressemeddelelse. 

Flere landes nationale eksperter udtrykte bekymring over advarsler om cancer, som Verdenssundhedsorganisationen WHO har kommet med vurderinger af (2). Derfor er Det Europæiske Kemikalieagentur (ECHA) gået igang med at undersøge de bredere sundhedsmæssige effekter af glyphosat (3) efter at WHO er kommet med advarslerne om sundhedsmæssige årsager. Denne proces vil først blive afsluttet i afslutningen af 2017, hvorefter de nationale eksperter skal kikke på de resultater som ECHA's undersøgelse fremkommer med. 

Det er en sejr for folkesundheden, at man ikke fornyer EU-licensen af glyphosat bedre kendt som RoundUP, når der rettes mistanke om at det kan betyde sundhedsmæssige indvirkning på folk. Hvis ECHA finder, at glyphosat kan forårsage cancer, forstyrre reproduktion eller beskadige hormonsystemet, så er det ikke længere lovligt at sælge iføleg EU-retten.

Franziska Achterberg, Greenpeace's EU fødevarepolitik direktør udtaler "Farende ved at udstede en ny licens nu, uden at vente på en evaluering af Europas kemiske agentur, ville være som skyde uden at kontrollere dit udstyr først. Så længe der er modstridende videnskabelig rådgivning, bør glyphosat ikke være godkendt til brug i EU. Og lande ville være bedre rådes til at undvære det. "

Derfor bliver det interessant at se hvilke resultater, som ECHA finder. Forstyrer glyphosat hormonsystemet og hvad med genmutationer, påvirkes de også af de skader som Glyphosat kan medføre eller medfører Glyphosat ingen skader. Det bliver spændende at følge udviklingen.

Også i Danmark er der kritiske røster om brugen af glyphosat. Danmarks Naturfredningsforening har været ude med en pressemeddelelse, hvor de blandt andet skriver "I forbindelse med, at WHO har noteret, at glyphosat sandsynligvis kan give mennesker lymfekræft, udtalte ekspert i miljømedicin, professor Philippe Grandjean på Syddansk Universitet til TV2: - Vi ved, at glyphosat virker kræftfremkaldende hos andre pattedyr, men det er ikke påvist hos mennesker. Det skyldes, at virkningerne ikke er undersøgt grundigt nok på mennesker endnu. Men når vi kan se, at andre pattedyr får kræft af glyphosat, må vi formode, at mennesker der eksponeres for stoffet også kan udvikle kræft."

Faktisk mener eksperten i miljømedicin, at RoundUp skal bortskaffes som farligt affald. Pesticider har ofte vist sig farligere end vi troede, og han mener ikke at det hører hjemme i private hjem, skriver DN på deres webside.

Danmark bør naturligvis ikke stemme for at godkende et giftstof, før det er afklaret, om stoffet er kræftfremkaldende. Der har staten en pligt til at beskytte både miljøet og mennesker, og det er godt at se, at andre lande tager det ansvar på sig og går foran, siger Rikke Lundsgaard, landbrugspolitisk seniorrådgiver i DN. "Vi står fast på, at enhver mistanke til, at glyphosat kan være kræftfremkaldende for mennesker, skal kunne afvises gennem celleforsøg, før godkendelsen igen kan fornys" siger Rikke Lundsgaard til DN.dk

 

Bemærkninger:

[1] Førende forskere konkluderede for nylig, at " lovgivningsmæssige skøn over tolerable daglige indtag for glyphosat i USA og EU er baseret på forældede videnskab ". De har også understreget behovet for yderligere undersøgelse af, om glyphosat kan have forstyrrende virkninger på den menneskelige hormonsystem, og bemærkede, at der er mange miljømæssige problemer forbundet med det: http://ehjournal.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12940-016 -0117-0

[2] Efter WHOs kræftforskning agentur (IARC) advarsel for glyphosat ( http://www.iarc.fr/en/media-centre/iarcnews/pdf/MonographVolume112.pdf ), Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (EFSA) sagde i november 2015 om, at der ikke var nogen videnskabelige beviser for en cancer link (www.efsa.europa.eu/en/press/news/151112 ). Ninety-seks uafhængige forskere, herunder flere af de involverede i WHOs kræft revision, smækkede vurderingen EFSA som " ikke understøttes af beviser ": http://www.efsa.europa.eu/sites/default/files/Prof_Portier_letter. pdf .

[3] ECHA vil evaluere carcinogenicitet, kimcellemutagenicitet og reproduktiv toxicity:http://echa.europa.eu/registry-current-classification-and-labelling-intentions/-/substance-rev/10121/term

Tilmeld dig vores nyhedsmail

Gode artikler i din indboks

Brugerafstemning

Oplever du også problemer i sagsbehandlingen?

Search