Sundhed

Sundhed

Institutioner kan søge om midler til aflastningstilbud til uhelbredelige syge børn

Artikelindeks

I forbindelse med satspuljeaftalen for 2015 blev der afsat 12 mio. kr til at afprøve aflastningstilbud med et sundhedsfagligt indhold til familier med uhelbredelige syge børn. Udmøntningen skal ske for perioden 2015-18.


Derfor indkalder Sundhedsstyrelsen nu ansøgninger om at komme i betragtning til disse midler. 

Støtte til syge børn og deres familier

Formålet med den nye pulje er, at støtte uhelbredelige syge børn og deres familier i form af aflastningstilbud og rekreation undervejs i sygdomsforløb. Her kan der være faser, hvor den svære sygdom præger barnet og familiens hverdagsliv, eller som den sidste tid i sygdomsforløbet.

Sundhedsstyrelsen påpeger at de nye aflastningstilbud skal kunne tilbyde barnet og dens familie ophold af kortere varighed, hvor der fokuceres på at fremme livskvalitet ud fra en tværfaglig tilgang. 

Institutionen skal desden også kunne tilbyde støtte, undervisning og rådgivning til familien inden for det sundhedsfaglige, sociale, fysiologiske (motoriske), pædagogiske og psykologiske område. Aflastningstilbuddet skal desuden kunne understøtte den behandling, som er igangsat af den behandlende afdeling.

Læs mere på Sundhedsstyrelsens satspuljeopslag 

Tilmeld dig vores nyhedsmail

Gode artikler i din indboks

Brugerafstemning

Oplever du også problemer i sagsbehandlingen?

Search