Undervisning

Undervisning

Magasinet Arbejdsmiljø: Vold og trusler på specialskolerne

Artiklen kommer på baggrund af en større undersøgelse, hvor tre forskere har undersøgt risikofaktorer for vold og trusler på arbejdspladsen, og som er fremlagt på Arbejdsmiljøfondens årskonference 2016.

Formålet med projektet var at kortlægge hvordan hyppigheden af forskellige former for vold i udvalgte brancher og organisationer hvor man arbejder med mennesker. Indhentningen af svar på spørgeskemaerne er sket i perioden 2010-11. De 4 brancher var kriminalforsorgen, specialskoler, psykiatriske afdelinger og ældresektoren. Indenfor specialskolerne har man undersøgt 14 arbejdspladser og har fået 535 svar, som man baseret sin forskning.

Mere end syv ud af ti ansatte på specialskolerne har oplevet trusler og vold inden for en periode på et år, viser en ny undersøgelse.

På specialskolen Langagerskolen i Aarhus oplever medarbejderne vold og trusler. Det kan være alt fra at blive ramt af en blyant, der tilfældigvis flyver gennem luften, til at personalet blive kaldt grimme navne som for eksempel “fede luderkælling” eller bliver slået eller spyttet på.

Medarbejderne på Langagerskolen er langtfra de eneste, skriver Magasinet Arbejdsmiljø. Næsten otte ud af ti medarbejdere på specialskolerne i Danmark har været udsat for trusler, og syv ud af ti har været udsat for vold i løbet af en periode på et år. Det viser en undersøgelse fra Arbejdsmedicinsk Klinik i Herning og Københavns Universitet.

Markant højere tal

Tallene er markant højere end i kriminalforsorgen og ældresektoren, hvor der typisk er en høj andel af vold og trusler. Også i psykiatrien oplever man mindre vold end specialskolerne – andelen af trusler er dog på samme niveau.

 – Jeg er overrasket over, at tallet er så højt på specialskolerne. Selv om der selvfølgelig er stor forskel på at blive truet af en Hells Angels-rocker i kriminalforsorgen og så blive truet af et otteårigt barn på en specialskole, så er det bestemt noget, som skal tages meget alvorligt, understreger Lars Peter Andersen, som er ph.d. ved Arbejdsmedicinsk Klinik i Herning.

 – Det kan handle om, at nogle af børnene har sværere ved at styre deres impulser og at de er mere udadreagerende.  Samtidig er medarbejderne tæt på børnene hele tiden, og derfor kan risikoen for at blive sparket og slået være højere,  siger han.

Tryghed er vigtigt

Viceskoleleder på Langagerskolen, Lisbet Pilgaard, fortæller, at man på skolen bruger mange ressourcer på at forebygge vold og trusler. Det er nemlig vigtigt, at medarbejderne føler sig trygge, og at der er et velfungerende beredskab.

 – Det kan være meget voldsomt for medarbejderne, siger hun og understreger, at det er vigtigt at være opmærksom på, at det er børn med et gennemgribende handicap, og at langtfra alle børn har det samme reaktionsmønster.

 For at forebygge episoderne har skolen valgt udelukkende at bruge uddannet personale, ligesom alle medarbejdere bliver uddannet i konflikthåndtering og i generel viden om målgruppen.

FAKTA: Magasinet er et blad som fortæller om den gode genvej til det gode arbejdsmiljø, og udgives af Videnscenter for Arbejdsmiljø. Videnscenter for Arbejdsmiljø har eksisteret i 11 år, og er en del af det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA)

Tilmeld dig vores nyhedsmail

Gode artikler i din indboks

Brugerafstemning

Oplever du også problemer i sagsbehandlingen?

Search